BALANCE PEOPLE

BALANCEPEOPLE
'T-I-L GANGEN'

Stinne Stenvig skiftede HR karrieren ud med jobbet som selvstændig stressrådgiver, da hun sad med en følelse af ”at det må kunne gøres bedre”.

I HR rollen oplevede hun ofte en manglende kontakt og forventningsafstemning mellem den stressramte medarbejder, leder, HR og psykolog/stresscoach. Den manglende forventningsafstemning på tværs resulterede i en fortabt medarbejder og en frustreret leder – og manglende læring i virksomheden.

Derfor har Stinne Stenvig udviklet et koncept omkring stressforløb, der tager højde for netop det.

BalancePeople T-I-L gangen
• Tryghed
• Involvering
• Læring

TRYGHED

Tryghed speeder helingsprocessen op!

Tryghed er alfa og omega, når man skal komme sig efter stress. Desværre er alt for mange ledere alene om at styre forløbet med en stressramt medarbejder, og de færreste er klædt på til det. Det skaber utryghed hos medarbejderen - helingsprocessens værste fjende.
På hjemmefronten er det de pårørende, der kan skabe den påkrævede ro og tryghed, så nervesystemet får fred til at hele. Derfor skal både leder og de pårørende
involveres, så de forstår, hvordan de er den bedste støtte.

BalancePeople skaber tryghed ved


• at give korrekt varighed for sygemelding.
• at klæde leder og HR på til at være en støtte for medarbejderen.
• at rådgive den stressramtes partner om stress.
• at stressrådgiver følger medarbejderen gennem hele forløbet.
• at sikre at forventningsafstemningen er på plads mellem leder og medarbejder ved jobopstart.

INVOLVERING

INGEN KAN FINDE EN LANGTIDSHOLDBAR LØSNING TIL STRESS ALENE!

Der er to grunde til, at effektiv stressbehandling kræver involvering af flere parter. Helingen af nervesystemet går hurtigere, når den stressramte føler sig tryg, forstået og
støttet. Her har familien og lederen en helt afgørende rolle for længden af stressbelastningen.
Desuden er det de ydre årsager til stressbelastningen, som er svære at ændre alene. Det drejer sig ofte om opgaver, strukturer eller relationer på arbejdet eller i
privatlivet.

BalancePeople skaber involvering ved

• at have virksomheden som kunde, så kontakten til leder er etableret fra start.
• at give feedback til leder/HR efter hver session (afstemt med medarbejder).
• at afholde opstartsmøde mellem medarbejder, leder, evt HR og stressrådgiver.
• at tilbyde sessioner hvor stressramtes partner kan deltage.• at give korrekt varighed på sygemelding.

• at klæde leder og HR på til at være en støtte for den stressramte medarbejder.

• at rådgive den stressramtes partner om stress og hvordan man bedst støtter derhjemme i den svære tid.

• at stressrådgiver følger den stressramte gennem hele forløbet indtil vedkommende er godt tilbage på arbejde igen.

• at stressrådgiver styrer jobopstartsprocessen, så
forventningsafstemningen er på plads mellem leder og medarbejder.

LÆRING

I enhver krise er der mulighed for læring!

Når stressen har lagt sig i kroppen, kan den stressramte medarbejder begynde at lære af situationen - en læring der er helt central for at skabe et liv i trivsel uden stress. Men også
arbejdsgiver skal lære af situationen.
Både for at kunne lave de nødvendige justeringer for den stressramte medarbejder og for at undgå fremtidige stresstilfælde i virksomheden. Der er så meget læring at hente i en krise, hvis man har mod og vilje til at skabe
ændringer.

BalancePeople skaber læring ved• at kortlægge de arbejdsrelaterede årsager sammen med den stressramte, så vedkommende er i stand til at tage en dialog med leder/HR.

• at kigge på prioriteringer og tankemønstre hos den stressramte.

• at involvere leder/HR i processen.

• at sikre at nervesystemet er i ro før stressrådgiver begynder at gå i dybden med årsager.

”Jeg har med BalancePeople en DRØM om, at for hver stresssygemelding undgås en stresssygemelding. Og den næste stresssygemelding kan kun undgås, hvis både medarbejder og arbejdsgiver LÆRER af situationen og laver de nødvendige ÆNDRINGER.”

Stinne Stenvig, Stressrådgiver og ejer af BalancePeople

STINNE STENVIG

KENDER LIVET I ORGANISATIONER INDEFRA

Med mere end 10 års erfaring fra erhvervslivet inden for HR har Stinne Stenvig kendskab til mange af de stressfremmende faktorer, der er indbygget i forskellige organiseringsformer og ledelsesstile. Hun har hjulpet mange medarbejdere og ledere gennem udfordringer og stressende forhold tilbage til et liv i balance og trivsel. Særligt har hun specialiseret sig i at få medarbejder trygt og effektivt i gang på arbejde efter en stresssygemelding.

Stinne Stenvig er uddannet cand.merc.HRM fra Copenhagen Business School. Hun har specialiseret sig i stress gennem uddannelsen til Certificeret Stresscoach hos førende

Erhvervspsykolog Majken Matzau. Stinne Stenvig har også certificeringer i MASTER’s profil og teamværktøjer.

Stinne Stenvig har altid bevæget sig inden for it-konsulent branchen. Her er dagligdagen præget af konstant forandring, tidsoptimering, projektorganisering, matrixledelse, bundlinje, distanceledelse, tværkulturelle projektteams, selvledelse, høj medarbejderomsætning, KPI’er, kompetenceudvikling og hyppige lederskift. Elementer der præger moderne vidensvirksomheder i dag.

OM BALANCEPEOPLE

Stinne stenvig, Erhvervs-stressrådgiver
 og ejer af BalancePeople
Med mere end 10 års erfaring fra erhvervslivet inden for HR har Stinne Stenvig kendskab til mange af de stressfremmende faktorer, der er indbygget i forskellige organiseringsformer og ledelsesstile. Hun har hjulpet mange medarbejdere og ledere gennem udfordringer og stressende forhold tilbage til et liv i balance og trivsel. Særligt har hun specialiseret sig i at få medarbejdere nænsomt og effektivt i gang på arbejde efter en stresssygemeldig.
”Hos BalancePeople er det vigtigt, at den stressramte medarbejder føler sig støttet og forstået af både arbejdsgiver og pårørende. 

Medarbejderen kommer nemlig hurtigere ud af sin stresstilstand i trygge rammer. Derfor vil du opleve at ydelserne hos BalancePeople har fokus på at støtte flere end blot den stressramte.”
Stinne Stenvig 
Erhvervs-stressrådgiver og ejer af BalancePeople
 TAG FAT I MIG
- FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE
erfaring fra erhvervslivet
Stinne Stenvig kender til livet i vidensvirksomheder indefra - og har derfor stor erfaring i at spotte de stressfremmende faktorer, medarbejdere arbejder under i dag.

Ved at hjælpe medarbejdere til indsigt i årsager til egen stress – både dem fra privatlivet og arbejdslivet – bliver medarbejderen i stand til at navigere i eget liv på en ny måde.
STRESS LØSES I FÆLLESKAB
Stress løses mest effektivt i fællesskabet - med støtte fra leder, HR og familie. 

BalancePeople gør det muligt for dem omkring at få viden om stress. Viden der gør dem i stand til at støtte den stressramte tilbage i et liv og arbejdsliv i balance.

Det er de færreste, der er eksperter i en stressoverbelastning – heldigvis!
læring af stress betaler sig
Der er så megen læring at hente for både medarbejderen og virksomheden, når en medarbejder oplever en stressoverbelastning. 

Det kan være netop den læring der gør, at man undgår den næste stresssygemelding i virksomheden. 

Den stressramte medarbejder bliver derfor klædt på til netop at kunne tage snakken om "Hvad kunne vi have gjort for at undgå det".
Fortrolighed
Samtaler mellem den stressramte medarbejder og stressrådgiver er fortrolige. 
Hvad der skal meldes tilbage til leder og HR om varighed af sygemelding, årsager til stress samt opstartsplan er afstemt med medarbejderen.

BLIV BEDRE TIL AT LEDE EN STRESSET MEDARBEJDER
– TILMELD DIG NYHEDSBREVET

2019© BalancePeople. Alle rettigheder reserveret. Kontakt på: +45 24 23 84 85 | Privatlivspolitik
Udviklet af Pixel Panda
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram