SYGEMELDT MEDARBEJDER

Undgå de typiske 4 fejl

• Medarbejderen bruger sin sygemelding forkert
• Der er for hyppig kontakt mellem leder og medarbejder i starten af sygemeldingen og for lidt kontakt senere
• Starter for hurtigt og hårdt op på arbejde
• Leder får ikke indsigt i de arbejdsrelaterede stressudløsere

FRA BALANCEPEOPLE
TIL MEDARBEJDER

Med BalancePeople T-I-L gangen skabes den nødvendige tryghed for medarbejderen, der speeder helingsprocessen op.

TRYGHED
• Afdækning af stressniveau (+ prognose for bedring) 
• Rådgivning om stress samt does & donts i sygemeldingsperioden
• Rådgivning af partner og leder om stress • Afstemt opstartsplan med leder
• Rådgiver følger medarbejder hele vejen gennem forløbet.

INVOLVERING
• Leder er fra start en del af processen. 
• Partner kan inviteres til at deltage i en session.
• Støtte til at kommunikere stressårsager til leder og partner. 
• Jobopstartsmøde med medarbejder, leder og stressrådgiver.

LÆRING
• Afdækning af årsager til stress. 
• Coaching (+ værktøjer) til et liv i balance.

FRA BALANCEPEOPLE
TIL LEDER & HR

Med BalancePeople T-I-L gangen bliver leder & evt HR klædt på til at være en støtte og skabe tryghed for den stressede medarbejder.

TRYGHED
• Rådgivning om stressledelse 
• Anbefaling til kontakt under sygemelding
• Anbefaling af kommunikation til kollegaer og kunder
• Prognose for sygemelding

INVOLVERING
• Modtagelse af feedback efter hver session (afstemt med medarbejder). 
• Anbefaling til justeringer for medarbejder
• Opstartsplan udarbejdes af stressrådgiver med input fra leder og medarbejder.

LÆRING
• Indsigt i stressfremmende faktorer på arbejdspladsen.
• Forbedret (personligt) kendskab til medarbejder.

KOM IGANG MED ET FORLØB

KONTAKT

BalancePeople T-I-L gangen

Når stress rammer, sidder lederen ofte med nøglen til at få medarbejderen tilbage og trives igen på arbejde. Det er bare de færreste, der ved, hvordan de er den bedste støtte. I stedet får de skabt en utryghed, der udskyder helingsprocessen. Hos BalancePeople er både medarbejder og leder derfor en del af et stressforløb - fordi det virker. 

Sammen skaber vi...

• Tryghed
• Involvering
• Læring
LÆS MERE
SYGEMELDT MEDARBEJDER

SYGEMELDT MED STRESS

BalancePeople rådgiver og støtter medarbejder, 
leder og HR gennem hele processen 
- tilpasset jeres virksomhed
OM BALANCEPEOPLE
SYGEMELDT MEDARBEJDER
Undgå de typiske 4 fejl!
1. Medarbejderen bruger sin sygemelding forkert

2. Der er for hyppig kontakt mellem leder og medarbejder i starten af sygemeldingen

3. Starter for hurtigt og hårdt op på arbejde

4. Leder får ikke indsigt i de arbejdsrelaterede stressudløsere og har derfor ikke mulighed for at justere til

Stressramt medarbejder

BalancePeople støtter den stressramte hele vejen tilbage på arbejde
• Fase 1: Kriserådgivning
En medarbejder i en stor stressoverbelastning er et menneske i krise. Et stressforløb starter med kriserådgivning - herunder korrekt sygemelding samt rådgivning om, hvad medarbejderen bør gøre og ikke gøre under en sygemelding. Pårørende rådgives om stress og hvordan de er den bedste støtte.
• Fase 2: Læring og nye vaner
Når medarbejderen er kommet ud af den værste stress, arbejdes der med at skabe indsigter i årsagerne til stressbelastningen samt værktøjer og coaching til et liv i balance. Både livet derhjemme samt livet på arbejde afdækkes. Medarbejderen bliver klædt på til at informere leder og evt. HR om årsagerne til stress.
• Fase 3: effektiv og nænsom Jobopstart
I den sidste fase rådgives medarbejderen om korrekt jobopstart. Der udarbejdes opstartsplan og afholdes opstartsmøde med medarbejder, leder, evt. HR og stressrådgiver. Medarbejderen slippes først når medarbejderen igen er landet trygt i jobbet.
 
KONTAKT

Leder & HR

BalancePeople rådgiver og informerer leder & HR under hele forløbet
• Fase 1: Sygemelding håndteres
Leder og evt. HR bliver orienteret om prognose for sygemelding. Læring om stress er til rådighed. Der rådgives om kontakt under sygemelding og hvordan kollegaer og evt. kunder bør informeres. Feedback sendes til leder og HR efter hver session (afstemt med medarbejder).
• Fase 2: Kontakt genoptages
Leder og medarbejder genoptager kontakten efter stressrådgivers vejledning. Stressrådgiver indhenter input fra leder til opstartsplan. Leder klædes på til at støtte medarbejderen ved jobopstart. Feedback sendes til leder og HR efter hver session (afstemt med medarbejder).
• Fase 3: effektiv og nænsom Jobopstart
I den sidste fase afholdes opstartsmøde med medarbejder, leder, evt HR og stressrådgiver, hvor opstartsplan afstemmes. Det er også her, at medarbejderen kan fortælle om årsagerne til stress.


KONTAKT
Fortrolighed
Samtaler mellem den stressramte medarbejder og stressrådgiver er fortrolige. 
Hvad der skal meldes tilbage til leder og evt. HR om varighed af sygemelding, årsager til stress samt opstartsplan er afstemt med medarbejderen.

BLIV BEDRE TIL AT LEDE EN STRESSET MEDARBEJDER
– TILMELD DIG NYHEDSBREVET

2019© BalancePeople. Alle rettigheder reserveret. Kontakt på: +45 24 23 84 85 | Privatlivspolitik
Udviklet af Pixel Panda
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram